KURZY

Vyberte si z široké škály nabízených kurzů dle vaší dosažené potápěčské úrovně.

Open Water Diver (OWD) - Kurz rozvíjí dovednosti a znalosti, které jsou nezbytné k tomu, aby se člověk stal samostatným potápěčem začátečníkem a rozvinul smysl pro zodpovědnost a bezpečnost při odhalování dobrodružství v podvodním světě. Tento kurz kvalifikuje potápěče k potápění do maximální hloubky 18 metrů společně s potápěčem s minimálně stejnou kvalifikací. Kurz je možno spojit s kurzem nitrox diver, což je potápění s vyšším obsahem kyslíku EAN21-40% kyslíku ve směsi. Minimální dolní věková hranice je 12 let pro junior potápěčskou kvalifikaci, 15 let s povolením rodiče nebo opatrovníka a 18 let bez souhlasu opatrovníka.

Cena: 10.500 Kč

Advanced Open Water Diver (AOWD) - Tento středně pokročilý pokračovací potápěčský kurz umožňuje IANTD OWD (Nitrox) potápěčům rozšířit zdatnost ve vodě a získat pod dohledem více praktických zkušeností. Tento kurz kvalifikuje potápěče potápět se do maximální hloubky 30 metrů. Požadavky: Kvalifikace IANTD OW potápěč (Nitrox) nebo jakákoli obdobná kvalifikace. Minimální dolní věková hranice je 15 let s povolením rodiče nebo opatrovníka, nebo minimálně 12 let pro junior potápěčskou kvalifikaci, nebo minimálně 18 let bez souhlasu opatrovníka. 

Cena: 9.900 Kč

Nitrox 21-40% - Potápěči si mohou vybrat mezi potápěním se směsí podle EANx tabulek nebo se potápět konzervativně s použitím vzduchových tabulek či počítačů. IANTD EANx Diver kvalifikace může být vyučována jako samostatný kurz nebo v kombinaci s různými pokročilými specializačními kurzy IANTD. Kurz zahrnuje použití směsí EANx v rozmezí 21% až maximálně 40% kyslíku. Požadavky: Kvalifikace Open Water Diver. Musí být minimálně 15 let věku s autorizací rodiče nebo právního zástupce nebo minimálně 12 let věku na kvalifikaci junior diver nebo minimálně 18 let věku bez nutnosti autorizace rodičem nebo právním zástupcem. 

Cena: 4.900 Kč


Deep Diver - Cílem tohoto výcvikového kurzu je vedení potápěčů k odpovědnému potápění do maximální hloubky 39 metrů se vzduchem. Kurz IANTD Deep Diver cvičí potápěče v dovednostech, chování, teorii a plánování hloubkových ponorů. Kurz zůstává v mezích běžných praktik potápění do hloubky 39 metrů a je prvním mezinárodně uznávaným kurzem, v kterém jsou zahrnuty správné a bezpečné praktiky hloubkových ponorů. Požadavky: Kvalifikace IANTD Advanced Open Water Diver nebo ekvivalentní. Minimálně 10 doložených ponorů. Minimální dolní věková hranice je 15 let s povolením rodiče nebo opatrovníka, nebo minimálně 18 let bez souhlasu opatrovníka. 

Cena: 7.000 Kč

Rescue Diver - Tento kurz je určený k výuce záchrany sama sebe a druhého potápěče. Požadavky: Kvalifikace Advanced Open Water Diver  nebo musí prokázat minimálně 10 doložených ponorů v deníku ponorů. Musí mít nejméně 18 let.

Cena: 8.000 Kč 

Divemaster - může dohlížet, doprovázet a asistovat ve všech IANTD Open Water Diver kurzech, ale nesmí vést výcvikové cvičení sám, pokud není pod přímým dohledem kvalifikovaného IANTD Advanced EANx Instruktora. IANTD Divemaster je kvalifikován plánovat a provádět záchrannou akci při potápěčských aktivitách. Po dokončení kurzu je divemaster oprávněn vést specializační potápěčské kurzy pro které byl vyškolen. Pokud je kurz prováděn v odlišných podmínkách než je zvyklý, měl by nejdříve získat patřičné zkušenosti. Požadavky: Kvalifikace IANTD Advanced EANx Diver nebo Advanced Recreational Trimix, První pomoc zahrnující CPR, Oxygen Provider, a IANTD Rescue Diver nebo ekvivalentní. Pokud je uznána ekvivalentní certifikace, CPR a Oxygen Provider musí být platné pro další 2 roky. Je doporučené mít 2 specializační kvalifikace. Minimálně 60 doložených ponorů. Minimální dolní věková hranice je 18 let. 

Cena: 25.000 Kč

Speciality Diver - V těchto kurzech se detailně probírají různá potápěčská prostředí a aktivity, např. potápění pod ledem, suchý oblek

Cena: 4.900 Kč


Advanced nitrox 21-100% - Tento kurz je navržen tak, aby dále rozšiřoval a rozvíjel znalosti potápěče v používání EANx dýchacích směsí v prostředí rekreačního potápění. Dále pak rozvíjí dovednosti ve vodě a nabízí potápěčům lepší porozumění potápění s dýchací směsí EANx. Kurz zahrnuje použití směsí EANx do maximální hodnoty PO2 1,5. Tento kurz kvalifikuje potápěče k ponorům do 42 metrů a k dekompresním ponorům s maximálním dekompresním časem 15 minut. Požadavky: Kvalifikace IANTD EANx Diver a IANTD Deep Diver a minimálně 30 doložených ponorů nebo zkušenosti, které instruktor potápění uzná jako dostatečné pro absolvování tohoto kurzu. Musí být minimálně 15 let věku s autorizací rodiče nebo právního zástupce nebo minimálně 18 let věku bez nutnosti autorizace rodičem nebo právním zástupcem. Ceny nitroxových směsí nejsou  v celkové ceně zahrnuty. Každý potápěč si je hradí sám

Cena: 10.000 Kč