DĚTSKÝ KROUŽEK OLOMOUC


Kroužek v Olomouci byl zrušen z důvodu nevhodných podmínek. 

Zveme vás do kroužku v Prostějově, který bude probíhat každý pátek, rozdělen na mladší a starší skupinku.

Náš kolektiv Sea Horse Diving se bude těšit na Vaši návštěvu

Email : potapeni@seahorsediving.cz

Tel.: +420 737 966 368